Mezőgazdasági termelés

A földminősítés a földterület művelési ágának megállapítását követően, vagy művelési ág változás nélkül önállóan a vizsgált földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének meghatározását jelenti.


A földminősítés részletes szabályai a 47/2017. (IX. 29.) FM rendeletben a földminősítés tekintetében a fogalmak, az általános szabályok valamint speciális szabályok kerültek meghatározásra. A jogszabály rögzíti az általános rendelkezésektől eltérő, erdő, fásított terület, illetve nádas művelési ág esetében, a speciális szabályokat. A speciális szabályok alkalmazása szükséges továbbá azokban az esetekben is amikor a földrészlet határvonalában, a település közigazgatási határvonalában vagy a településen belül a fekvések határvonalában következik be változás. A földminősítés eredményeként megállapított adatok változása esetén, akkor mind az ingatlan-nyilvántartásban, mint a térképi adatbázisban szükséges a változások rögzítése. 

A földminősítés alapját a járási és községi mintaterek képezik, melyek tartalmi előírásait, karbantartásuk szabályait, valamint a mintaterek térképi adatbázisban történő ábrázolásának szabályait is rögzíti a jogszabály.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok