Mezőgazdasági termelés

Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)  keretében képzési kötelezettséggel rendelkező kedvezményezettek kötelező képzéséről szóló IH közlemény.  

                                                                                                                                                          
A közlemény lényegi elemei
 
Az ÚMVP keretében képzési kötelezettséggel rendelkező kedvezményezettek kötelező képzését a megyei kormányhivatalok bonyolítják le. A vizsgával záruló képzések ingyenesen elvégezhetőek a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kormányhivatalok által szervezett, az  spreadsheet itt található (44 KB) helyszíneken és időpontokban, amelyről a képzésre kötelezettek értesítést kapnak ügyfélkapujukra, illetve postai úton.
 
Részvételi lehetőségek

A kedvezményezettnek személyesen kell részt vennie, nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselő vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazott, tag, valamint családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott vehet részt (a meghatalmazotti formanyomtatvány a közlemény 1.sz. mellékletében található) .
 
A képzések az alábbi témákban lesznek

·    Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése
·    Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP I. és ÉLIP III.)
·    Kertészet korszerűsítése
·    Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
·    Erdő-környezetvédelmi intézkedések
·    Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
·    Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

Részvételi szándék bejelentési kötelezettség

A képzésen történő részvételi szándékot a képzést bonyolító megyei kormányhivatalnál, az értesítő levélben megadott kapcsolattartó felé jelezni szükséges a képzés időpontját megelőző 5. napig.
 
Szankciók a képzés teljesítésének elmulasztása esetén

A kedvezményezettel szemben a jogcím tekintetében irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazandó, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén a kedvezményezettet az ott írt mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.

A közlemény tartalmazza a képzés napján a bemutatásra szükséges dokumentumok listáját, mely az itt olvasható.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok