Mezőgazdasági termelés

Módosult a Szakmai tanulmányutak és csereprogramok című pályázati felhívás beadási határidejének kezdete, tartalma és dokumentációja.


A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 10-től 2018. április 30-ig van lehetőség.

A változások a felhívás tartalmában:
-    A közvetett kedvezményezettek utazási költsége nem támogatható, kivéve a projekt megvalósítási helyszínén belüli utazás költségét. (3.3. fejezet)

-    A kifizetési igényléshez szükséges mellékelni a jelenléti ívet és a projektleírást. A projektleírást a 4. melléklet alapján kell elkészíteni és ki kell egészíteni elégedettség-mérési kérdőívekkel és fotódokumentációval. (3.4.1. fejezet)

-    Egy projektnek egy meghatározott, az intézkedés keretében támogatható fókuszterülethez kell kapcsolódnia (a Felhívás 1.2 fejezete szerint). A projekt fókuszterületi besorolását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor kell megtennie. (3.4.1. fejezet)

-    A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket a projekt részeként nem lehet elszámolni kivéve, ha (a Felhívás 5.5. fejezetében foglaltak figyelembevételével)
           •    azok a projekt szakmai megvalósítása során merültek fel,
           •    a Felhívásban rögzített támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak,
           •    2017. 03.30. után merültek fel. (3.5.1. fejezet)

-    Gyakornoki program esetén szakmai szervezet kizárólag abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a program külföldön kerül megvalósításra. Továbbá a szolgáltatás nyújtója a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül legalább egyszer olyan szakmai továbbképzésen vett részt, amely releváns a vállalt tevékenységhez kapcsolódóan. (4.1. fejezet)

-    Az intézkedés keretében előleg nem igényelhető. (5.4. fejezet)

-    A közbeszerzés és a projektmenedzsment költségei nem elszámolhatóak. A résztvevőket kísérő előadó költségei csak A) és B) célterület esetén számolhatóak el, saját teljesítésben vagy szolgáltatás igénybevételeként. (5.5. fejezet)

-    Az általános költségek nem támogathatóak. (5.7 fejezet)

A változások a felhívás dokumentációjában:
-    A Fogalomtár mellékletben: új fogalmak: többlet önerő, releváns szakmai továbbképzés; módosított fogalmak: REL együttműködési csoport, projekt

-    Új szakmai melléklet: Hatósági állatorvosi igazolás minta

-    Kiegészült a 14. számú melléklet Nyilatkozat része

-    Költségkalkuláció melléklete is módosult az elszámolható költségek változásaival összhangban.

-    A felhívás módosításaival összhangban a Támogatói Okirat is módosult.

A pályázat itt elérhető.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok