Közös Agrárpolitika

A gazdálkodók érdeklődésére való tekintettel elindítjuk a KAP-tárgyalások aktuális állását, valamint a következő időszak várható változásait bemutató cikksorozatunkat. Végleges döntés továbbra sem született a közös agrárpolitikát érintő kérdésekben, a bizottsági tervezetről hosszadalmas viták folynak.


A korábbi forgatókönyvvel ellentétben az elmúlt hónapokban már egyre valószínűbbé vált, hogy a KAP szempontjából kiemelten fontos következő uniós költségvetésről és a KAP tartalmi kereteiről nem születik végleges döntés a jelenlegi európai parlamenti ciklus alatt. Ezekről az új Európai Parlament (EP) és az Európai Bizottság felállítása után, várhatóan 2019 második felétől folytatódnak a tárgyalások. A bizottsági javaslatok közzétételét követően ugyanis heves viták bontakoztak ki az agrártámogatások mértékére, az új teljesítési modellre, valamint a környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozóan.

Az EP a KAP-források legalább 2014–2020-as szinten tartását támogatja. A KAP tartalmi kereteit meghatározó uniós rendelettervezetek esetében azonban eltérőek az álláspontok az EP mezőgazdasági, illetve környezetvédelmi bizottsága között. Ez előbbi április elején döntött a tervezetekkel kapcsolatos módosítási javaslatairól, plenáris ülésen azonban már nem tárgyalják a témát a jelenlegi ciklusban.

A magyar gazdálkodók képviseletének érdekében a NAK is aktívan részt vesz a KAP2020-at érintő véleményformálásban. Lobbitevékenységünket elsősorban a Copa-Cogeca tagjaként végezzük. A Copa-Cogeca nyilatkozatiba bekerült számos, általunk képviselt és hangoztatott érv is, amelyeket így, egy nemzetközi szervezet égisze alatt hathatósabban tudunk érvényre juttatni később az uniós döntéshozásban is.

A cikksorozat következő részeiben részleteiben is bemutatjuk a szóban forgó bizottsági javaslatokat, az új EP és EB felállítása után pedig folyamatos tájékoztatást adunk a vonatkozó tárgyalások aktuális állásáról is.


(NAK/Horváth Dóra - NAKlap, 2019. április)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei