Környezetgazdálkodás

Módosult a VP4-15.2.1.2-17. kódszámú „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című pályázat.


Erdőgazdálkodók figyelem! 2019. március 27-én a Széchenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint változott a VP4- 15.2.1.2-17. kódszámú „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás dokumentációja. Az irányító hatóság felhívta a támogatást igénylők, illetve a kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás több pontban módosult:

1.    A pályázati felhívás „4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című fejezetében megváltozott a beadhatóság ideje, a támogatási kérelmek benyújtására további 1 hónapig, 2019 április 30-ig van lehetőség

2.    A felhívás technikai jellegű módosítását jelenti, hogy a „1.3 A támogatás háttere” című fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre: a felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság helyett a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg.

3. A felhívás „7. További információk” című fejezete kiegészült a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel, melyek az alábbiak:
- A támogatást igénylő felelős – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek megfelelő tájékoztatásáról a személyes adataik kezeléséről és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer rendelkezésére bocsátásáról. Az az érintettet előzetesen, egyértelműen szükséges tájékoztatni, valamint hozzájárulását kérni a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
- A fentieket a helyszíni szemle során ellenőrizhetik.
- A projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelni a fenti előírásoknak.

4. A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek a továbbiakban – a támogatói okirat helyett – az ÁSZF-ben kerülnek ismertetésre.

elhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek csak tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a módosított felhívás megismerését. A módosított felhívás itt érhető el.


(NAK/Dósa Ildikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei