Környezetgazdálkodás

A 2018-as támogatási évtől várhatóan több olyan változás is életbe lép, amely hatást gyakorol a vetésszerkezet kialakítására, a gyommentesítés módjára és a zöldítési előírások korábbi években megszokott módon történő teljesítésére.


Bár többen az EFA követelmény 5-ről 7 százalékra történő emelésétől féltek a legjobban, az Európai Bizottság (EB) döntése értelmében a kötelezően kialakítandó ökológiai jelentőségű területek mértéke a jövőben nem emelkedik, tekintve, hogy a jelenlegi érték mellett is eléri a számára kitűzött környezetvédelmi hasznot. Azonban talán az emelésnél is nagyobb nehézséget jelent majd több más módosítás.

Az elmúlt hónapokban az EU döntéshozó szervei elfogadták ugyanis az EB azon javaslatát, miszerint egyes EFA-területeken tilos a növényvédő szer használata. Így 2018-tól a parlagon, a nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területeken, az ökológiai jelentőségű másodvetések területén, valamint az erdőszélek mentén fekvő határsávok esetén tilos lesz bármilyen növényvédő szert alkalmazni. Tekintettel erre a szigorításra, várhatóan jelentősen csökken majd ezen EFA-elemek népszerűsége. Tovább szűkül a gazdálkodói lehetőségek köre azzal is, hogy 2018-tól egyel kevesebb EFA-elemmel teljesíthetik kötelezettségeiket, ugyanis kikerül az EFA-elemek köréből a vizesárok.

A parlagon hagyott területek gazdáit még jobban büntethetik

 

Ugyanakkor fontos változás, hogy a jövőben a 0,25 hektárt el nem érő területek is elismertethetőek parlagként, másodvetésként, nitrogénmegkötő növényként, és egyéb táblaszintű EFA-elemként. Egy elemmé olvad össze a sövény, a fás sáv és a fasor, valamint a jövőben olyan fás sáv is elismerhető lesz legfeljebb 10 méteres szélességben, amely szélesebb, mint 10 méter, de nem szélesebb 20 méternél.

Azok a gazdálkodók, akik területükön nem tesznek eleget a gyommentesség minimumkövetelményének, a jövőben számítsanak arra, hogy ennek következményeit sokkal szigorúbban érvényesíti majd a hatóság. A vonatkozó jogszabály értelmében a gyomosodással érintett terület adott évben elesik a területalapú támogatástól, azonban ezt a szabályt az elmúlt években nem sikerült minden esetben maradéktalanul érvényesíteni.

A hazai jogalkotó és végrehajtó szervek döntése alapján akár már az idei évben, de 2018-tól biztosan elesnek a területalapú támogatásoktól azok a teljes táblák (nem csak az érintett parcella!), amelyeken a hatóság virágzó parlagfű nagymértékű jelenlétét állapította meg és parlagfű elleni közérdekű védekezést rendelt el. Érdemes tehát minden érintettnek a korábbinál jóval körültekintőbben eljárni a gyommentesítés során, mert vétség esetén tábláira semmilyen támogatást nem vehet fel.

 


(NAK/Palakovics Szilvia)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok