Környezetgazdálkodás

2017. július 10-én módosult Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése című, VP4-8.5.2-17 kódszámú pályázat finanszírozási információkat tartalmazó 5. pontjának szövegezése. Pontosításra kerültek, hogy melyik felmerülő költséget milyen arányban számolhatják el a pályázat nyertesei.


A módosításokat, az eredeti szövegkörnyezetben pirossal kiemelve az alábbiakban olvashatják:

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége: Jelen felhívás keretében az igényelhető támogatás elszámolható összege

5.5. Az elszámolható költségek köre:
- b) a 3.1.1.2 fejezet B) pontja szerinti erdei kirándulóhelyek keretében kilátó létesítése esetén kilátóhoz kapcsolódó beruházási költség az összköltség maximum 30%-a lehet,
- c) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például tervezési és hatósági eljárási díjak (beleérve: közjóléti létesítési engedélyezési terv, közjóléti kivitelei terv is), közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek,
- e) a fejlesztéshez szükséges földterület vásárlás az elszámolható költség legfeljebb 2 %-a

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:
Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
- Általános költségek összesen: 5% Általános költségek (rezsi)
- Kapcsolódó infrastruktúra költségek (kommunális közmű vagy azzal egyenértékű egyedi megoldás, parkoló kialakítás vagy bővítés) 15%
- Kilátóhoz kapcsolódó beruházási költség 30%

A változások jegyzéke továbbá a pályázati felhívás és a segédletei letölthetők innen.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok