Kölcsönös megfeleltetés

Bár véget ért a hivatalos trágyázási tilalmi időszak, ugyanakkor az időjárás miatt továbbra sem szabad a termésnövelő anyagokat kijuttatni.


A nitrátérzékeny területeken, a felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében, minden év október 31. és február 15. között téli trágyázási tilalom érvényes (kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ami már február 1-től engedélyezett). A tilalom nem csak a szerves- és műtrágyákra vonatkozik, hanem minden nitrogéntartalmú anyagra, így a komposztokra és egyéb termésnövelő anyagokra is. A tilalmi időszak lejártát követően továbbra is figyelni kell arra, hogy a tilalmi határidőn túl is tilos a trágya ki juttatása akkor, ha a talaj öt centiméter vagy annál nagyobb mélységig tartósan fagyott, vízzel telített, valamint az összefüggő hótakaróval borított. Az ilyen  területeken nem engedélyezett az ideiglenes trágyakazal létesítése, fenntartása sem.

A kapcsolódó jogszabályok:
-    59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet - vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
-    90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet - a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
-    Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) 1 - vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelméről 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet
-    219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet - a felszín alatti vizek védelméről

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei