Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Magyar Közlönyben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet.


A 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet (továbbiakban: MSZR rendelet) 2019. május 29-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet (továbbiakban: régi névjegyzéki rendelet). Az MSZR rendelet szabályozza a hazai mezőgazdasági szaktanácsadási rendszert (MSZR) és átveszi a régi névjegyzéki rendelet szerepkörét is.

Az hazai MSZR szereplői:
1.    Országos Szaktanácsadási Központ (a továbbiakban: OSzK) feladatait továbbra is a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: NAK) látja el.
2.    Agrártanácsadást nyújtó természetes és jogi személyek, akik mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdálkodóknak és élelmiszeripari feldolgozóknak szaktanácsadási szolgáltatás nyújtanak. Minden szaktanácsadó és szaktanácsadó szervezet.
3.    a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (a továbbiakban: NATaB) a hazai MSzR szereplőinek képviselőiből álló tanácsadó testület, amely javaslattevő, véleményező jogkörrel rendelkezik.

A régi névjegyzéki rendelethez képest változás, hogy az MSZR rendelet szerint minden olyan szolgáltatónak: magán- és jogi személynek be kell jelentkezni a NAK által vezetett szaktanácsadói névjegyzékbe, akinek az ügyfelei között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet van. Mivel az ügyfél jogosultsága a meghatározó és nem az, hogy jelenleg igénybe vesz-e valamely támogatást, így szinte minden agrártevékenységet végző ügyfélnek agrár-tanácsadási szolgáltatást nyújtóra vonatkozik az új jogszabály. Új szaktanácsadói státuszok kerülnek bevezetésre: aktív, visszavont, szüneteltetett, felfüggesztett és támogatható vagy támogatott. Minden szaktanácsadási tevékenységet végző szaktanácsadó vagy szervezet aktív státuszba kerül.

Támogatható szaktanácsadó lehet az a természetes személy, aki:
a)    nem tagja, tulajdonosa, alkalmazottja olyan gazdasági társaságnak, illetve nem áll munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan gazdasági társasággal - ide nem értve a miniszteri elismeréssel rendelkező termelői csoportot, termelői szervezetet -, amely agrártevékenységhez kapcsolódóan értékesítési és ügynöki tevékenységet végez, és
b)    nem végez közpénzből nyújtott agrár-, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, vidékfejlesztési támogatásokhoz, valamint hatósági feladatkörökhöz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet;

Támogatható szaktanácsadó szervezet lehet az a szervezet, amely:
a)    tevékenységét támogatható szaktanácsadók közreműködésével végzi,
b)    nem tagja, tulajdonosa, alkalmazottja olyan gazdasági társaságnak, illetve nem áll munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban olyan gazdasági társasággal - ide nem értve a miniszteri elismeréssel rendelkező termelői csoportot, termelői szervezetet -, amely agrártevékenységéhez kapcsolódóan értékesítési és ügynöki tevékenységet végez, és
c)    nem végez közpénzből nyújtott agrár-, élelmiszer-feldolgozási, erdőgazdálkodási, vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenőrző tevékenységet.

Támogatott státuszban, azon szaktanácsadók kerülhetnek, akik megfelelnek a támogatható státuszban meghatározott feltételeknek, eleget tettek a támogatott szaktanácsadáshoz szükséges képzési kötelezettségnek és munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állnak támogatott szaktanácsadó szolgáltató szervezettel.

Támogatott státuszba azon szervezetek kerülhetnek, amelyek szaktanácsadó tevékenységét legalább részben az államháztartás alrendszere, európai uniós forrás vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb program finanszírozza és szolgáltatásukat támogatott státuszú szaktanácsadó közreműködésével végzik.

Ha a szaktanácsadó vagy a szaktanácsadó szervezet valamely oknál fogva nem kívánja, vagy nem tudja folytatni a szaktanácsadói tevékenységét, akkor tevékenységének szüneteltetését be kell jelentenie és szüneteltetett státuszba kerül. Felfüggesztett státuszba kerülnek azon szaktanácsadók vagy szervezetek, akik az MSZR rendeletben meghatározott képzési és/vagy beszámolási kötelezettségüknek nem tesznek eleget. A szaktanácsadóknak és szerveteknek tevékenységükről évente beszámolót kell készíteniük. Bevezetésre kerül a szaktanácsadók minősítési rendszere.

A régi névjegyzéki rendelet szerint regisztrált szaktanácsadók külön bejelentés nélkül folytathatják tevékenységüket, azonban bővített szakmai önéletrajzot kell benyújtaniuk a korábbi szakterületeik MSZR rendelet szerinti besorolásához és nyilatkozniuk kell arról, hogy tevékenységét milyen formában végzik.

A 90/2009. (VII.24.) FVM rendelet szerint a régi névjegyzékbe átregisztrált szaktanácsadóknak bővített szakmai önéletrajzot kell benyújtaniuk, mely alapján szakterületi jogosultságuk egy éven belül felülvizsgálatra kerül. Az önéletrajz-sablont a NAK a honlapján közzé teszi. Változik a képzés is 2020-tól, mivel a képzési időszak minden év január 1-től december 31-ig tart. Az alapképzés kiegészül a digitális technológia alapjai módszertana modullal. A régi névjegyzéki rendelet szerint alapvizsgázott szaktanácsadóknak e modulból vizsgát kell tenni. Az MSZR rendelet szerint meghatározott alapvizsgát egy éven belül azon szaktanácsadóknak is teljesíteni kell, akik korábban a 90/2009. (VII.24.) FVM rendelet szerinti alapvizsgát tettek.

A 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet (MSZR rendelet) itt elérhető.


(NAK/Varga Zsuzsanna Mária)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei