Jogszabályi összefoglaló

A Magyar Közlöny 2018. július 27-i számában megjelent az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról szóló 20/2018. (VII. 27.) AM rendelet.


Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 2017. évi átfogó módosításával összefüggésben felülvizsgálatra kerül a törvény végrehajtási rendeleti szintű szabályozása. Ennek keretében módosításra került az erdészeti termőhelyvizsgálat részletes szabályait tartalmazó miniszteri rendelet (a továbbiakban: Termőhelyfeltárási vhr.), illetve ezzel összefüggésben a törvény általános végrehajtási rendeletének (a továbbiakban: Evt. vhr.) egy kapcsolódó rendelkezése.

A jogszabály-módosítással a törvénymódosításhoz kapcsolódó szövegpontosító, technikai jellegű módosítások átvezetése mellett az alábbi érdemi változásokra kerül sor:

- A rendelet 2. § (1) bekezdésében, és ezzel összefüggésben az Evt. vhr. 32. § (2) bekezdésében rögzítésre került, hogy az erdőgazdálkodást befolyásoló főbb paramétereknek a meghatározása – nevezetesen az erdőrészletek rendeltetésének és üzemmódjának megállapítása, az erdők fatermőképesség szerinti ökonómiai osztályozása, az erdőtelepítési, erdőfelújítási, erdőnevelési és fakitermelési munkák erdőtervi tervezése, kiemelten az erdősítési célállomány megválasztása – során a termőhelyvizsgálat tényleges eredményei mellett az erdészeti kutatás aktuális eredményeit, illetve ennek részeként a klímaváltozás hatásaira való felkészülést elősegítő agrár döntéstámogatási rendszerben foglalt adatokat is figyelembevételével kell venni. A módosítás azért fontos, mert a szokványos erdészeti termőhelyvizsgálat során kézzelfogható adatok jellemzően csak a termőtalajra vonatkozóan nyerhetőek, a klímaviszonyok, és azok várható hatásai egzakt módon nem mérhetőek. A klímaváltozás esetleges hosszú távú hatásaira viszont erdő esetében különösen fontos felkészülni, különben az újonnan létesített faállományok a változásokat követően jelentősen károsodhatnak (elpusztulhatnak). Ezt elkerülendő, a termőhelymeghatározás során a konkrét vizsgálati adatok mellett a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredményeket is figyelembe lehet és kell venni.

- A rendelet 5. § (1) bekezdésének módosításával, illetve a szakasz (1a) bekezdéssel való kiegészítésével pontosításra – összességében szűkítésre – került azon esetek köre, amikor részletes termőhelyfeltárást kell végezni. Ezzel mind az erdőgazdálkodók, mind az igazgatás anyagi terhei csökkennek, miközben az érintett tervek és hatósági eljárások megalapozottsága nem csökken.

- A rendelet 9. § (1) bekezdésének módosításával bővült a termőhelyfeltárás végzésére jogosult személyek köre. A változást követően a kapcsolódó kutatásban, illetve oktatásban dolgozók jogosult erdészeti szakszemélyzetként való nyilvántartás nélkül is végezhetnek erdészeti termőhelyfeltárást.

- A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjának, valamint I. melléklete 3. pontjának módosítása eredményeként részletes termőhelyvizsgálat esetében lehetőség nyílik egyszerűsített mintavételezésre (rugalmas szabvány a talajgödör méretére vonatkozóan, valamint talajmintavételre talajfúrás útján is sor kerülhet).

A miniszteri rendelet elérhető itt.

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei