Jogszabályi összefoglaló

Új élelmiszerként regisztrálták a mikroalgából nyert olajat az EU-ban.

 

Megjelent az Európai Bizottság 2018/1032/EU végrehajtási rendelete a Schizochytrium sp. mikroalgából nyert olaj 2015/2283/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről és az 2017/2470/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról. A 2015/2283/EU rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Európai Unió területén.

  1. november 21-én a Mara Renewables Corporation vállalat kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság illetékes hatóságához a Schizochytrium sp. mikroalga egy másik törzséből (T18) nyert olaj felhasználásának kiterjesztése iránt. A kérelemben a kérelmező a Schizochytrium sp. T18 törzséből nyert olajnak a 463/2014/EU és az 2015/545/EU végrehajtási határozat által engedélyezett valamennyi élelmiszer esetében történő felhasználását, valamint felhasználásának a gyümölcs- és zöldségpürékre történő kiterjesztését kérte.
  2. október 6-án az Egyesült Királyság illetékes hatósága kibocsátotta elsődleges értékelési jelentését, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a Schizochytrium sp. mikroalga T18 törzséből nyert olaj felhasználásának kiterjesztése megfelel az új élelmiszerek vonatkozásában megállapított feltételeknek. A Bizottság az elsődleges értékelési jelentést továbbította a többi tagállamnak, ahonnan határidőn belül észrevételek nem érkeztek. Így az elsődleges értékelési jelentés következtetései alapján kellő megalapozottsággal kijelenthető, hogy a Schizochytrium sp. mikroalga T18 törzséből nyert olaj felhasználásának kiterjesztése megfelel az 2015/2283/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak.

A rendelet melléklete tartalmazza a felhasználási feltételeket és a jelölési követelményeket. A jogszabály a kihirdetést (2018. július 20.) követő huszadik napon lép hatályba. A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.

 

(NAK/Dr. Szűcs Viktória)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei