Jogszabályi összefoglaló

Megjelent az Európai Tanács 2018/147/EU rendelete, amely az 1370/2013/EU rendeletnek a sovány tejpor rögzített árú felvásárlására alkalmazandó mennyiségi korlátozás  módosításáról szól.

 

Az unióban a sovány tejpor állami intervenciós készleteit 2017. júliusának végéig a jelentések szerint elérték a 357 359 tonnát. A 2017. szeptember 30-án lezárt intervenciós időszak végéig további 22 710 tonnát ajánlottak fel rögzített áron történő felvásárlásra. A tej- és tejtermékágazatban például a vaj iránti erőteljes kereslet következtében soha nem látott mértékben elszakadt egymástól a zsír és a fehérje ára. Az unióban a tejszállítmányok mennyisége 2018-ban várhatóan növekedni fog, aminek következtében nőni fog a vaj- és soványtejpor-termelés.

A nyers tejért a mezőgazdasági termelőknek fizetett árak 2018-ban várhatóan olyan szinten maradnak, amelynek következtében a vaj és a sajt iránti jelenlegi erős kereslet miatt a tejfehérje által kialakított viszonylag alacsony árak ellenére a tejtermelés jövedelmező marad. Ezek a piaci elemek olyan kivételes helyzetet teremtenek a 2018. évre, amelyet kifejezetten figyelembe kell venni a tejtermékekre vonatkozó állami intervenciós mechanizmus működését illetően. Az 1370/2013/EU tanácsi rendelet (1) 3. cikke mennyiségi korlátozásokat állapít meg az ugyanazon rendelet 2. cikke szerinti rögzített áron történő vaj- és soványtejpor-felvásárlásokra vonatkozóan. Az említett korlátozást meghaladó mennyiségek tekintetében a felvásárlást pályázati eljárás útján kell lefolytatni a maximális felvásárlási ár meghatározása érdekében.

Annak megakadályozása érdekében, hogy a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlására kerüljön sor olyan helyzetben, amikor ez nem lenne összhangban a biztonsági háló célkitűzéseivel, a sovány tejporra vonatkozó állami intervenciót pályázati eljárás keretében kell végrehajtani. Ennek érdekében a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozást 2018-ra nullában kell megállapítani. Ennek megfelelően az 1370/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki: „Az első albekezdéstől eltérve 2018-ban a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozás 0 tonna.”

A rendelet a kihirdetést (2018. január 31.) követő napon lépett hatályba. amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok