Jogszabályi összefoglaló

Megjelent az Európai Bizottság 2018/150/EU végrehajtási rendelete2016/1240/EU végrehajtási rendeletnek az állami intervencióra és magántárolási támogatásra jogosult tej és tejtermékek elemzési és minőségértékelési módszerei tekintetében történő módosításáról.


Az 2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 2016/1240/EU bizottsági végrehajtási rendelet rögzíti az állami intervencióra és a magántárolási támogatásra vonatkozó szabályokat. A 273/2008/EK bizottsági rendelet meghatározza azokat a módszereket, amelyeket annak értékelésekor kell alkalmazni, hogy a tej és a tejtermékek megfelelnek-e az állami intervenció és a magántárolási támogatás tekintetében a vonatkozó rendeletekben megállapított támogathatósági követelményeknek.

A tej és a tejtermékek elemzési és minőségértékelési módszerei tekintetében végbement műszaki fejlődés fényében lényeges változtatásokra van szükség az ISO-szabványokra történő hivatkozások egyszerűsítése és korszerűsítése érdekében. Az egyértelműség és a hatékonyság érdekében, valamint tekintettel a 273/2008/EK rendeletben foglalt rendelkezések módosításainak mértékére és technikai jellegére, az említett rendelet vonatkozó rendelkezéseit be kell építeni az (EU) 2016/1240 végrehajtási rendeletbe. Ennek érdekében a 2016/1240/EU végrehajtási rendelete szövegezését a 2018/150/EU végrehajtási rendeletben foglaltak szerint módosítani kell, valamint egyértelműség érdekében a 273/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

A rendelet a kihirdetést (2018. január 31.) követő hetedik napon lépett hatályba, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában is olvasható.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei