Fiatal gazdálkodó

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelete módosított négy, az induló fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatási rendeletet is. Ezeket sorra tekintjük át. A negyedik rész.


Módosult a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeit tartalmazza.

A rendeletben az alábbi változtatások történtek:

-    Legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végéig a vállalt üzemméretet el kell érni és azt a működtetési időszak végéig fenn is kell tartani, vagy a működtetési időszak 4. évének végére legalább a 4 EUME méretet kell elérni. (6.§)

-    A 10%-ra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség, amely történhet elektronikusan, ügyfélkapun keresztül vagy postai úton is. (10.§ (5) és (6) bekezdése)

-    A támogatási jogosultság megszűnik, ha a támogatásra jogosult a gazdaságot nem személyesen vezeti, illetve akkor is, ha a mezőgazdasági termelő tevékenységet a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig nem végzi főtevékenységként, egyéni vállalkozóként. (11.§ (1) bekezdése)

-    A támogatási összeg 2 %-át kell visszafizetni, ha a gazdaság legtávolibb pontja az életvitelszerű tartózkodáshoz képest nem 30 km-es sugarú körön belül található. (11.§ (11) bekezdés b) pontja)

-    Ha az ügyfél vállalta, hogy a működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik,
     o    viszont csak a vállalt évet követően, de a működtetési időszak valamely évének kezdetétől teljesíti és ezt a működtetési időszak végéig fenn is tartja, akkor a kifizetett támogatási összeg 50%-át köteles visszafizetni,
     o    azonban, ha a működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem válik főállású mezőgazdasági termelővé, vagy nem tartja fenn a működtetési időszak végéig, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül és a támogatáshoz való jogosultság megszűnik. (11.§ (11) bekezdés d) pontja)

-    A támogatási jogosultság megszűnik, ha a 10%-ra vonatkozó kifizetési kérelem a meghatározott határidőig nem kerül benyújtásra, vagy ha a kifizetési kérelmet elutasítják. (11.§ (13) bekezdése)

-    A támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultság megszűnik, ha a működtetési időszak 5. évében teljesül a 4. évben vállalt üzemméret vagy, ha vállalt üzemméret legfeljebb 10%-kal tér el a vállalttól feltéve, ha ez nem eredményez üzemkategória változást. (11.§ (15) bekezdése)

-    Hatályát veszíti: a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos 8.§, a 11.§ (8) és (9) bekezdése és a 11.§ (12) bekezdés b) pontja.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei