Fiatal gazdálkodó

Fiatal gazdálkodóknak szóló MÁK-közlemény összefoglalója.

 

 

A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg.

A kifizetési kérelmet 2017. július 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani.

 

A kifizetés igénylésének feltételei

Az MVH által kibocsátott 2015. május 18. és június 1. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek.

Jogosult az az ügyfél, aki a mezőgazdasági üzemének méretét a 2016. évben a működtetési időszak 4. évére vállat
EUME méretre növelte.

 

A kifizetési kérelemcsomag tartalma


– Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1061-01)
– Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
– Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)

Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltése előtt olvassa el a közlemény 4. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót!

A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a Kincstár weboldaláról.

 

A kifizetési kérelem benyújtása


A MÁK által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- ás Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához  Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani,  tértivevényes küldemény formájában, egy példányban.

A kormányhivatalok listáját és levelezési címét e közlemény 6. számú melléklete tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Kincstár érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet az alábbi esetekben:
·    nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
·    nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
·    nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy
·    a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfélnyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, vagy
·    ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítő kód (KKV-kód) a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vett adatok között, vagy
·    a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok