Erdőgazdálkodás

Megjelent a Magyar Közlöny 2017. évi 86. számában a kormány 135/2017. (VI. 9.) rendelete a fás szárú ültetvényekről. A rendelet részletesen szabályozza a fás szárú ültetvény telepítését. Meghatározza, hogy hol tilos az ültetvények telepítése.

 

Fás szárú ültetvény telepítését – a tervezett telepítés megkezdését megelőzően – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon az erdészeti hatósági hatáskörrel rendelkező járási hivatalnak kell bejelenteni. A telepítési bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül az erdészeti hatóság a hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről igazolást állít ki. A fás szárú ültetvény telepítésének végrehajtását annak befejezését követő 15 napon belül a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére. A fás szárú ültetvény telepítésének eredményeként a földrészlet művelési ága nem változik meg.  Az erdészeti hatóság a telepítés végrehajtásának bejelentését követően hivatalból nyilvántartásba veszi a fás szárú ültetvényt, és annak alábbi adatairól nyilvántartást vezet.

A fás szárú ültetvény faállomány teljes vagy részleges kitermelésének tényét előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére, a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon. A kitermelés végrehajtását a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon 15 napon belül be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

A fás szárú ültetvény területét a megszüntetését követően a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt talajvédelmi szempontok figyelembevételével, valamint a területen található faegyedek továbbterjedésének megakadályozásával az eredeti művelési ágnak megfelelő állapotba kell hozni.

Az erdészeti hatóság a fás szárú ültetvény részleges vagy teljes kitermelésére és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi a földhasználót, ha
a) a fás szárú ültetvényt a  bejelentésben foglaltaktól eltérően telepítették, és a  megvalósult telepítést annak bejelentése esetén meg kellett volna tiltani, vagy
b) a fás szárú ültetvény telepítése óta eltelt 20 év, és az  ültetvény ismételt telepítését vagy megújítását a  földhasználó nem jelentette be, vagy az  ültetvény területének az  Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy dió fajok és annak fajtái esetén gyümölcsös művelési ágként való nyilvántartásba vételét nem kezdeményezte.

Fás szárú ültetvény telepítésére használható alapfafajok
1. Nyár fajok Populus spp.
2. Fehér fűz Salix alba
3. Fehér akác Robinia pseudoacacia
4. Dió fajok Juglans spp.
5. Kosárfonó fűz Salix viminalis
6. Mézgás éger Alnus glutinosa
7. Magas kőris Fraxinus excelsior
8. Magyar kőris Fraxinus angustifolia danubialis
9. Vörös tölgy Quercus rubra
10. Korai juhar Acer platanoides


A rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. A kormányrendelet letölthető innen.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok