Élelmiszer-feldolgozás

Első olvasatban elfogadta az Európai Parlament a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot.


2019. március 13-án fogadta el első olvasatban a parlament azt a javaslatot, mely az eddig szeszipari szakmai körökben jól ismert 110/2008/EK rendeletet váltaná fel. A módosítás értelmében a szeszesital-gyártóknak egyszerűbb, és világosabb szabályokat kell majd betartania, valamint a földrajzi árujelzők hatékonyabb védelméből adódóan is előnyökre tehetnek szert, ugyanis az új szabályoknak köszönhetően a legismertebb uniós termékek –mint whisky, brandy, vodka – jobban védhetők és a fogyasztók tudatosabban lesznek képesek választani.

A szeszipar az egyik legjelentősebb európai agrár-élelmiszeripari exportágazat, így ki kell emelni a földrajzi árujelzők fontosságát, amelyek – a szeszipari ágazatban is – az uniós helyi, regionális és nemzeti termékek megkülönböztető jellegének és minőségének védelmére szolgáló eszközt képviselnek, lehetővé téve ily módon a hagyományos ismeretek, eljárások és a hozzájuk kapcsolódó munkahelyek megőrzését, valamint a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását azokról a tulajdonságokról, amelyek hozzáadott értéket adnak ezeknek a termékeknek.

A vonatkozó szabályokat többek között az EU-szinten elfogadott cukortartalom maximális szintjének harmonizálásával változtatják meg annak érdekében, hogy az uniós piacon elérhető adott termékek egységes minőségét garantálják. A módosítás természetesen összeegyeztethető a szigorúbb nemzeti szabályozókkal. Tisztázzák továbbá a címkéken feltüntethető megnevezések szabályait, amelyek összhangban lesznek a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelettel (FIC-rendelet), a szeszes italok sajátosságainak fenntartása mellett. A tervezet egyértelműbb szabályokat állapít meg a szeszes italokra vonatkozó utalásokra vagy hivatkozásokra, különösen az e termékekkel készült élelmiszerekre nézve, illetve több hagyományos gyártási módszert is megóv a szabályozó kiszélesítése által. Lényeges elem, hogy kimondja, hogy a fogyasztói elvárásoknak és a hagyományos gyakorlatoknak való megfelelés érdekében indokolt előírni, hogy a szeszes italok gyártása során felhasznált etil-alkohol és desztillátumok kizárólag mezőgazdasági eredetűek lehetnek.

A javaslat egyik sarokköve a szeszes italok földrajzi árujelzőinek egy elektronikus nyilvántartásba történő bevezetése. A nyilvántartás innovatív, dinamikus, átlátható és könnyen hozzáférhető eszköz lehetne. A nyilvántartás ugyanolyan jogi érvénnyel rendelkezne, mint a 110/2008/EK rendelet III. melléklete, és automatikusan tartalmazná a melléklet értelmében lajstromozott és termékleírásban szabályozott földrajzi árujelzőket.

Az aktuális – egységes szerkezetbe foglalt – szöveg elérhető az Európai Parlament honlapján. A szabályozó akár már tavasszal megjelenhet az EU Hivatalos Lapjában, és onnantól kezdve 7 nap múlva hatályba is lép két éves átmeneti időszakkal, kivéve bizonyos részeket, amelyek a kihirdetés után két héttel már életbe lépnek (ezek többnyire földrajzi jelzésekkel kapcsolatosak).


(NAK / Pető Krisztina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei