Élelmiszer-feldolgozás

Az Európai Bizottság 2018. áprilisában hivatalosan is előterjesztette az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló rendelet (178/2002/EK) célzott felülvizsgálatának javaslatát.


A javaslat fő elképzelését az európai polgárok által megfogalmazott igény adta, amely szerint legyenek az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos tudományos kutatások átláthatóbbak.

Az „Intelligens Szabályozás” szakpolitika részeként – az uniós jogszabályok egyszerűsítésének és a szabályozási költségek csökkentésének érdekében – a Bizottság megkezdte a „célravezető és hatásos szabályozás programot” (Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT). A programban az új kezdeményezések mellett több hatályban lévő uniós jogszabály minőség-ellenőrzése is helyet kap, így a közzétett javaslat a 178/2002/EK rendelet alkalmassági vizsgálatára („Fitness Check”) is hivatkozik.  A javaslat legfontosabb elemei között szerepel annak igénye, hogy
-    a polgárok hozzáférhessenek az ipari szereplők által benyújtott kockázatbecslési információkhoz;
-    az elvégzett tanulmányok közös európai nyilvántartásba kerüljenek;
-    lehetőség legyen az uniós költségvetésből biztosított, Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) általi további vizsgálatokra;
-    az ipar oldaláról benyújtott tanulmányokat szélesebb körben vitassák meg (érdekelt felek, nyilvánosság);
-    a tagállamok részvétele erősödjön az EFSA irányításában és tudományos fórumaiban;
-    a polgárokat érintő kockázat-kommunikáció erősödjön a fogyasztók bizalmának fokozása és az EFSA tudományos álláspontjainak közérthetőbb továbbítása révén.

A javaslat az Európai Bizottság oldalán érhető el.(NAK / Dr. Szűcs Viktória)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei