Élelmiszer-feldolgozás

A jövedéki adóról szóló törvény értelmében aki nem nyilatkozik arról, hogy kisüzemi bortermelő kíván-e lenni vagy inkább egyszerűsített adóraktár-engedélyes, annak korábbi engedélye 2017. március 31-ével hatályát veszti.

 


Az új, jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény bevezette a kisüzemi bortermelő fogalmát. Ennek alapján kisüzemi bortermelő ,,az a borászatiüzem-engedéllyel rendelkező, más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag független személy, aki megfelel az alábbi követelményeknek, továbbá az a más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag nem független, borászati üzem engedéllyel rendelkező személy, aki a jogi és gazdasági kapcsolatban lévő másik borászati üzemmel együttesen teljesíti a következő követelményeket:
a) az utolsó három borpiaci év átlagában kevesebb mint évi 1000 hl csendes bort állít elő,
b) szőlőt, valamint sűrített szőlőmust és finomított szőlőmustsűrítmény kivételével a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében felsorolt terméket másik tagállamból vagy harmadik országból nem szerez be, és
c) csendes bort - a bérpalackozásra átadott saját előállítású csendes bor visszaszállítását kivéve - nem szerez be, és csendes boron kívül, valamint a saját előállítású csendes borból évente legfeljebb 10 000 liter palackos erjesztésű habzóbor előállításán, tárolásán kívül, ha utóbbi termékből a kisüzemi bortermelő készlete nem haladja meg a 10 000 litert, más jövedéki terméket nem állít elő, nem tárol és nem hoz forgalomba.”


A fenti törvény 2017. január 2-től hatályos változata szerint „a régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2017. március 10-éig nyilatkozik arról, hogy 2017. március 31-ét követően tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár-engedélyeseként kívánja-e folytatni.”. Fontos megjegyezni, hogy aki nem nyilatkozik, annak a korábbi engedélye 2017. március 31-ével hatályát veszti.
A nyilatkozattételhez szükséges NAV_J30 nyomtatvány és kitöltési útmutató február 1-én jelent meg a NAV honlapján. A nyilatkozatot elektronikusan és papíralapon is be lehet nyújtani.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok