TOVÁBBI KÉPZÉSEK

Több mint két év után a Vidékfejlesztési Program keretében újra lehetőség nyílik a szaktanácsadás igénybevételének támogatására, immár új feltételek mellett a VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás felhívás keretében.


A támogatási kérelmeket (TK) a korábbitól ellentétben már nem a gazdálkodó nyújtja be, hanem a szolgáltatást nyújtó szervezet. A TK benyújtásának egyik feltétele, hogy a szolgáltatónak legalább annyi szaktanácsadóval kell munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állnia, hogy az EMVA rendeletben, illetve a VP-ben meghatározott tématerületek közül legalább háromra képes legyen szolgáltatást nyújtani. A szolgáltató ezt a feltételt úgy tudja teljesíteni, ha a vele munkaviszonyban álló szaktanácsadók részt vesznek a VP tématerületeihez kapcsolódó képzéseken, illetve az egyes tématerületekből sikeres vizsgát tesznek. A támogatási kérelmek benyújtására év végéig van lehetőség, az első értékelési határszakasz szeptember 29-e.

Annak érdekében, hogy a szolgáltatók az első határszakaszban is tudjanak pályázni, a NAK, ügyvezető elnökségi döntés alapján, saját kockázatra megszervezte a képzéseket és a vizsgáztatást. A vizsgák országosan hét helyszínen 2017. augusztus 22-24. között lezajlottak. A vizsgákon összesen 485 fő vett részt. A támogathatóság minimális feltételét – azaz legalább három témakörben sikeres vizsgát tett – 481 fő szaktanácsadó teljesítette.

A sikeres vizsgát tett szaktanácsadók listája tématerületek szerinti spreadsheet itt (65 KB) található.


(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei