Sajtóközlemények

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére az Országgyűlés mai döntésével kedvezően változtatta meg a vegetatív szaporítóanyag termelést érintő földhasználati lehetőségek szabályozását.

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kiemelten fontosnak tartja a gazdálkodók tevékenységét meghatározó jogszabályok esetében a gazdák, termelők érdekeinek szem előtt tartását. Ennek a hatékony képviseletnek újabb eredménye a legfrissebb, a vegetatív szaporítóanyagokat érintő jogszabályváltozás. 

A vegetatív szaporítóanyag jelenti a magyar szőlő- és bortermelés, gyümölcstermesztés alapját, illetve nagyban hozzájárul a hazai dísznövény-, zöldség- és gyógynövénytermesztéshez is. A NAK a vegetatív szaporítóanyagot előállító szőlő- és gyümölcsfaiskolák, illetve vetőgumó-termelők jelzése alapján kezdeményezte a vetőmag-előállításhoz hasonló földhasználati lehetőségek biztosítását a vegetatív szaporítóanyag termelésben. 

A vegetatív szaporítóanyag előállítás a vetőmagtermeléshez hasonlóan speciális művelési-, gondozási- és területigényei vannak, melyek teljesíthetősége a törvény mostani módosításával lényegesen egyszerűbb lesz. A faiskolákat – legyen szó szőlőoltvány és a gyökérnemes dugvány iskoláról, gyümölcs-, díszfaiskoláról, vagy más vegetatív részek szaporításáról – minden évben új területre kell telepíteni, és optimális esetben ugyanarra a területre legalább 4-5 év pihentetés után ajánlott újra iskolázni. Ellenkező esetben beállhat a terület úgynevezett talajuntsága, ami jellemzően a szaporítóanyag növekedési és növény-egészségügyi problémáit okozza. Az ilyen fáradt talajon nem fejlődik, növekszik a szaporítóanyag a fajtára jellemző elvárható mértékben, vagy gyengén fejlett lesz, és így nem felel meg a szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló jogszabályokban előírt minőségi követelményeknek. 

Mindezek figyelembevételével kiemelten fontos szakmai követelmény, melyet támogat a jogszabályváltozás, hogy a vegetatív szaporítóanyag termesztők évente válthassák a faiskoláik helyét és az iskolát minden évben olyan területre ültethessék ki, ahol lehetőleg öt éven belül nem volt előtte hasonló növényfaj. A törvény módosításával a vegetatív szaporítóanyag termesztést szolgáló területek vándoroltatása lényegesen könnyebbé válik a termelők számára.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok