Mappa II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Kategóriák

Mappa 01. Jogszabályok, alapszabály, szmsz

A NAK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a NAK-ra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Mappa 01. Jogszabályok, alapszabály, szmsz - archívum

ARCHÍVUM - A NAK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a NAK-ra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Mappa 02. NAK tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

NAK tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Mappa 03. Hatáskörök, eljárások, okmányok

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Mappa 04. Költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

A NAK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Mappa 04. Költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Mappa 05. Adatbázisok, adatvédelem

A NAK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a NAK által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Mappa 05. Adatbázisok, adatvédelem - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a NAK által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Mappa 06. Nyilvános kiadványok

A NAK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Mappa 06. Nyilvános kiadványok - archívum

ARCHÍVUM - A NAK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Mappa 07. Küldöttgyűlés, más testületi szervek

A NAK küldöttgyűlés döntései előkészítésének rendje, a közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Mappa 07. Küldöttgyűlés, más testületi szervek - archívum

ARCHÍVUM - A NAK küldöttgyűlés döntései előkészítésének rendje, a közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Mappa 08. Hirdetmények, közlemények

A NAK által közzétett hirdetmények, közlemények

Mappa 08. Hirdetmények, közlemények - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által közzétett hirdetmények, közlemények

Mappa 09. Kiírt pályázatok

A NAK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Mappa 09. Kiírt pályázatok - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Mappa 10. Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A NAK alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Mappa 10. Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai - archívum

ARCHÍVUM - A NAK alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Mappa 11. Közérdekű adatok iránti igények

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Mappa 12. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Mappa 12. Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztika - archívum

ARCHÍVUM - A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Mappa 13. Közadatok újrahasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló közzétételi egységek a végrehajtási jogszabályok után válhatnak értelmezhetővé és közzétételre alkalmassá

Mappa 13. Közadatok újrahasznosítása - archívum

ARCHÍVUM - Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló közzétételi egységek a végrehajtási jogszabályok után válhatnak értelmezhetővé és közzétételre alkalmassá

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok