Mappa I. Szervezeti, személyzeti adatok

Kategóriák

Mappa 01. Elérhetőség

A NAK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Mappa 01. Elérhetőség- archívum

ARCHÍVUM - A NAK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Mappa 02. Szervezeti felépítés

A NAK szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Mappa 03. A NAK vezetői

A NAK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Mappa 03. A NAK vezetői - archívum

ARCHÍVUM -A NAK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Mappa 04. Ügyfélkapcsolat

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Mappa 04. Ügyfélkapcsolat - archívum

ARCHÍVUM - A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Mappa 05. Testületi szervek adatai

A NAK országos elnökségének, ellenőrző és etikai bizottságának létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Mappa 05. Testületi szervek adatai - archívum

ARCHÍVUM - A NAK országos elnökségének, ellenőrző és etikai bizottságának létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Mappa 06. A NAK tulajdonában lévő szervezetek

A NAK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a NAK részesedésének mértéke

Mappa 06. A NAK tulajdonában lévő szervezetek - archívum

ARCHÍVUM - A NAK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a NAK részesedésének mértéke

Mappa 07. A NAK Lap

A NAK által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Mappa 07. A NAK Lap - archívum

ARCHÍVUM - A NAK által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Mappa 08. Felügyeleti szervek

A NAK felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a NAK felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Mappa 08. Felügyeleti szervek - archívum

ARCHÍVUM - A NAK felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a NAK felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok