Országos hírek

A kamarai megyei elnökségek a települési agrárgazdasági bizottságainak ajánlása alapján megközelítőleg 175 ezer ügyben hozták meg kamarai állásfoglalásaikat az érintett termőföld-átruházási szerződésekről.


A földforgalmi jogszabályok alapján 2014. május 1-jével vesz részt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a föld tulajdonjogának megszerzésével összefüggő hatósági eljárásban. Azaz immáron több mint három éve a NAK látja el a helyi földbizottság feladatait.

Megyei elnökségeink települési agrárgazdasági bizottságainak (TAB) ajánlása alapján ez idő alatt megközelítőleg 175 ezer ügyben hozták meg kamarai állásfoglalásaikat az érintett termőföld-átruházási szerződésekről. A döntések aránya 95 százalékban támogató, míg 5 százalékban elutasító volt. Ebből levonható az a következtetés, hogy elutasításra kifejezetten indokolt esetben kerül sor.

A termőföldek fekvését tekintve 86 százalék külterületi, 12 százalék zártkerti, 2 százalék pedig belterületi ingatlanként szerepelt a NAK-hoz szakmai állásfoglalás kialakítása céljából érkezett szerződésekben. A szerződések művelési ágak szempontjából hangsúlyos, mintegy 74 százalék szántóként nyilvántartott földrészletet tartalmaznak, ezt követi az erdő, ami 18 százalékban fordul elő. Fontos megemlíteni ezen túl a rét művelési ágat, amely 3 százalékot mutat, valamint a szőlőt, ami 2 százaléka a szerződések tárgyának, továbbá szintén 2 százalékon áll a gyümölcsösök előfordulása. A fennmaradó 1 százalék megoszlik a tanya, kert, fásított terület és nádas között.

12 500 TAB vezetőségi tagunk (2470 TAB-ot, 40 JAB-ot jelent) a megyei elnökségeknek megkönnyítve munkáját heti rendszerességgel küldi meg ajánlását az általában hetente vagy kéthetente (megyénként eltérő lehet) megtartott elnökségi ülésekre. Az ajánlásokat hozó TAB-vezetőségek és az állásfoglalást kialakító megyei elnökségek a földügyi hálózattal egyetemben sikerrel tartják a jogszabályban megállapított 15 napos, rendkívül szűkös határidőt. Itt kell megjegyezni, hogy a kollegialitás véleményünk szerint töretlenül jó a földhivatalokkal és a polgármesteri hivatalokkal.

 


(NAKlap, 2017. októberi szám)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok