Megyei hírek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös szervezésében gazdafórumot tartottunk megyénk 3 településén.

 

A korábbi évek tapasztalatára és az ágazatot érintő jogszabályi előírások változására tekintettel a gazdatársadalom széleskörű tájékoztatása érdekében idén is megrendezésre került a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös szervezésében Baján, Kiskunhalason és Kecskeméten a gazdafórum. 

A tájékoztató fő témái az alábbiak voltak

- szabadtéri tűzesetek megelőzése

- az aratási munkák tűzvédelmi szabályai

- a veszélyes áru szállítási szakterület aktualitásai (ADR)

- kutak vízjogi engedélyezési eljárásai

 

Domján Gergely megyei elnök elmondta: ez a tájékoztató sorozat nem a szankciók elkerülésére irányul, a cél inkább annak felismerése, hogy mezőgazdasági tevékenységünk bizonyos kockázatot rejt magában, ezeket ismernünk kell és képesnek kell lennünk úgy gazdálkodni, hogy közben megóvjuk magunkat és a környezetünket.

Az egyes tájékoztatók során a katasztrófavédelem illetékesei szakterületenként ismertették a gazdálkodást érintő legfontosabb követelményeket, melyekre a gazdálkodók gyakorlati kérdéseikkel reagálhattak, interaktív módon.  Szó esett a nemrégiben módosult, szabadtéri tűzgyújtás, szabadtéri égetés során betartandó biztonsági szabályokról, a külterületi irányított égetés engedélyezéséhez szükséges kérelemről (nyomtatvány megtalálható: http://bacs.katasztrofavedelem.hu/kerelem), melyet 10 nappal az égetést megelőzően kell kérelmezni az illetékes megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltségen.

Majd a gazdálkodók egy másik sokakat érintő szakterületről, a veszélyes áru szállítás /ADR/ gyakorlati alkalmazásáról kaptak felvilágosítást, a veszélyes áru fogalmától indulva a vegyszerek, üzemanyagok közúton történő kiszállításáig. Kiemelték a jelölő táblák, bárcák, fuvarokmányok pontos és helyes használatát, valamint felhívták a figyelmet az ADR mentességekre is, melyek ismerete és követelményeinek betartása megkönnyítheti a gazdálkodók mindennapjait.

Mindhárom helyszínen az utolsó előadást a vízügyi szakterület illetékese tartotta az öntöző kutakat is érintő vízjogi engedélyezési eljárásról, az egyes engedély kérelmi dokumentációk tartalmi, formai követelményeiről, az eljárás során fizetendő igazgatásszolgáltatási díjjakról, valamint az egyes ügyintézési határidőkről. A hatóság illetékese elmondta: amennyiben a vízügyi beruházás pályázat keretében valósul meg, a pályázati határidőre tekintettel, a kérelmező kérheti az engedély sürgősséggel történő kezelését, melyet az eljárás során a hatóság figyelembe vesz, valamint felhívta a figyelmet a hiánypótlási határidő betartásának fontosságára, melynek elmulasztása az eljárás megszüntetését vonja maga után.

A jelenlévők az előadásokat követően feltehették kérdéseiket, ill. ezzel a lehetőségükkel az adott témakörnél is aktívan élhettek, így a nap végére egy fórumszerű, interaktív előadás alakult ki. Megfogalmazódtak olyan észrevételek  is, amelyekben a jövőben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a munkájával, mint érdekérvényesítő szervezet szolgálhatja a gazdálkodókat.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok