Növénytermesztés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2015. évre vonatkozó támogatás kalkulátora segítségével kiszámíthatja a közvetlen támogatásainak várható összegét (SAPS, zöldítés, fiatal mezőgazdasági termelőknek járó támogatás, termeléshez kötött támogatások). A számított eredmény alapján mérlegelheti, hogy kíván-e csatlakozni a kistermelői támogatási rendszerhez, amely az egységes területalapú támogatási rendszer alternatívájaként kerül bevezetésre 2015-ben és a rendszer keretein belül felvehető támogatás az összes közvetlen támogatást helyettesíti.

 

A közvetlen támogatások mellett a kalkulátor segítségével képet kaphat az egyéb nemzeti forrásból finanszírozott várható támogatásokról is, amelyeket az egységes területalapú támogatási rendszerben a közvetlen támogatásokon felül, a kistermelői támogatási rendszerben pedig a kistermelői támogatáson felül vehet majd igénybe. A kalkulátor a teljesség igénye nélkül csak a legjellemzőbb növénytermesztési és állattenyésztési egyéb nemzeti forrásból finanszírozott támogatásokkal számol.

A kalkulátorban szereplő támogatási összegek becsült értékek. Az uniós forrásból fizetett támogatások esetében a ténylegesen folyósított támogatási összeg nagysága függ a támogatás folyósításához megállapított forint/euró árfolyamtól, a tényleges fajlagos támogatási összeg(ek)től valamint az esetleges levonásoktól. A nemzeti forrásból fizetett támogatások esetében a kifizetésre kerülő támogatások mértéke függ az elfogadott nemzeti költségvetésben szereplő összegektől.

A GAZDASÁG VEZETŐJÉNEK ADATAI

Az itt szereplő mezők kitöltése a fiatal mezőgazdasági termelők számára igényelhető kiegészítő támogatás kiszámítása szempontjából releváns.

Fiatal mezőgazdasági termelőknek járó kiegészítő támogatást igényelhet az a fiatal mezőgazdasági termelő aki:

a.) természetes személy, és a támogatás első igénylésének évében 40 évesnél nem idősebb (2015. évi kérelmezés esetén 1975-ben, vagy azt követően született) és egységes területalapú támogatás (SAPS) iránti kérelmet legkorábban 2011-ben nyújtott be vagy

b.) tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, amely jogi személy a támogatást igényli, ő maga pedig megfelel az előző pontban foglaltaknak.

A fiatal mezőgazdasági termelő támogatási jogcímet szabályozó rendeletet 11/2015. FM rendelet és az arról szóló összefoglalót itt érheti el.

A mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerébe csak az idei évben van belépési lehetőség.  Azoknak a gazdálkodóknak jelent ez ésszerű megoldást, akiknek a támogatási összege az 1250 eurót nem haladja meg. Ebben az esetben a 2015-ben meghatározott összeget kapja 2020-ig és mentesül a zöldítés illetve a kölcsönös megfeleltetés előírásai alól. A jogcímet szabályozó rendelet a 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet,melynek összefoglalóját itt érheti el.

NÖVÉNYTERMESZTÉS

Ebben a részben a területalapú támogatásokhoz szükséges adatokat és hasznosításokat adhatja meg.

A gazdaság összes igényelt területe mezőnél minden támogatható mezőgazdasági területének összegét kell megadni, amire területalapú támogatást igényelt. A mezőgazdasági terület magában foglalja a szántó (szántóföldi kultúrával bevetett és parlagon hagyott terület, valamint ideiglenes gyep is), az állandó gyep (legalább 5 éve gyep felszínborítású és gyepként bejelentett) és az állandó kultúra (ültetvény, és minden olyan kultúra, amely a területet legalább 5 évig borítja) területét is.

2015-től a mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban akkor részesülhet, ha

 • a tárgyév június 9-én összesen legalább egy hektár nagyságú, támogatható földterülettel jogszerű földhasználóként rendelkezik. A táblák támogatható területének el kell érnie a 0,25 ha mértéket, vagy
 • az adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege legalább száz euró.

A közvetlen támogatások igénybevételére az 5/2015. FM rendelet és a 8/2015. FM rendeleteknek megfelelően van mód. A rendeletek, összefoglalóját ittés itt érheti el.

A Zöldítés támogatása : 2015-től minden gazdálkodó számára kötelező betartani az éghajlat és környezet szempontjából fontos mezőgazdasági gyakorlatokat (zöldítés), amelynek követelményrendszerét a 1307/2013/EU rendelet mellett, a 10/2015. FM rendelet fekteti le. A kalkulátor a SAPS összege mellett automatikusan számol a zöldítési összeggel is a „gazdaság összes igényelt területe” mezőbe beírt összes SAPS jogosult hektár esetén, azonban fontos kiemelni, hogy a zöldítés összege csak a feltételek maradéktalan teljesítése esetén jár a gazdálkodó összes SAPS jogosult területére. A zöldítési gyakorlatokról bővebben itt olvashat.

A növénytermesztési termeléshez kötött támogatások összefoglalóját itt elérheti el, mely az alábbiakban felsorolt támogatásokra vonatkozóan a 9/2015. FM rendelet szerint igényelhetőek:

 • zöldségnövény termeléshez kötött támogatás,
 • ipari zöldség termeléshez kötött támogatás,
 • gyümölcsültetvény és héjas gyümölcs termeléshez kötött támogatás,
 • szemes fehérjenövény termeléshez kötött támogatás,
 • szálas fehérjenövény termeléshez kötött támogatás,
 • rizs termeléshez kötött támogatás,
 • cukorrépa termeléshez kötött támogatás

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Ebben a részben az állattartáshoz kapcsolódó támogatási jogcímek szempontjából releváns adatokat adhatja meg.

Húsmarha tartáshoz kapcsolódó támogatások

 • termeléshez kötött anyatehén támogatás és
 • termeléshez kötött hízottbika támogatás

vehető igénybe uniós forrásból a 9/2015. FM rendelet alapján,

Tejtermeléshez kapcsolódó támogatások

 • termeléshez kötött tejelő tehén támogatás vehető igénybe az egyedek után uniós forrásból a 9/2015. FM rendelet alapján,
 • tej állatjóléti támogatás:2011. évi támogatási határozat, és évente benyújtott kifizetési kérelmek alapján a tartási helyeken tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák (tehenek, borjak, üszők) után gazdákodási évente állategységenként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe a 18/2011. VM rendelet alapján.

Juh- és kecsketenyésztéshez kapcsolódó támogatások

 • termeléshez kötött anyajuh támogatás vehető igénybe az egyedek után uniós forrásból a 9/2015. FM rendelet alapján,
 • anyajuh de minimis támogatás és
 • anyakecske de minimis támogatás vehető igénybe nemzeti forrásból a későbbiekben megjelenő nemzeti rendelet alapján.

Baromfi állatjóléti támogatások

 • Támogatás igényelhető nemzeti forrásból a 139/2007. FVM rendelet alapján a korábbi időszak támogatás igénylésének feltételeivel megegyező feltételek mellett az értékesített, vagy átcsoportosított egyedek után. A becsült támogatási összegek tájékoztató jellegűek, a támogatásra jogosult egyedek számának függvényében az utolsó negyedévben a támogatási keret kimerülése esetén annak mértékéig visszaosztásra kerül sor.

Sertés állatjóléti támogatások

 • Hízó állatjóléti támogatás: Támogatás igényelhető nemzeti forrásból a 140/2007. FVM rendelet alapján a korábbi időszak támogatás igénylésének feltételeivel megegyező feltételek mellett a hízósertés vágóhídra, valamint a tenyészkoca-süldő tovább értékesítése után. A becsült támogatási összegek tájékoztató jellegűek, a támogatásra jogosult egyedek számának függvényében az utolsó negyedévben a támogatási keret kimerülése esetén annak mértékéig visszaosztásra kerül sor.
 • Tenyészkoca állatjóléti támogatás: a 7/2015. FM rendelet alapján támogatás igényelhető a tenyészkoca, és a vemhesített kocasüldők után. 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok