Növénytermesztés

Az idei díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások éves díjának biztosítók felé történő rendezési határideje következik. A díjtámogatott biztosítások ismertsége és kötése 2017-es évben is tovább emelkedett.


Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2017. évi díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások éves díjának biztosítók felé történő rendezési határideje jellemzően október 31.  Ezt követően 2017. november 15-ig  ügyfélkapun keresztül kell  a biztosítónak, illetve a szerződőnek (ha a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, hanem az integrátor) elektronikus úton igazolni a kincstár részére a biztosítási díj megfizetését. A biztosított mezőgazdasági termelőnek, aki a támogatás igénylője  a díjfizetés igazolásával kapcsolatos teendője nincs.

Fontos tudni , hogy támogatás csak a szerződés teljes összegének megfizetése esetén nyújtható, díjhátralékos szerződés esetén támogatás nem adható. Ezért kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy biztosítási szerződésének teljes évi díját határidőben befizesse. A  határidő jogvesztő, amelyet követően módosításra és hiánypótlásra nincs lehetőség.
A díjtámogatott biztosítások ismertsége és kötése 2017-es évben is tovább emelkedett. Ezért a jogos támogatás igénylések összesített mértéke várhatóan meghaladja a rendelkezésre álló éves 4 milliárd forintos keretet, így várhatóan a támogatás mértéke 40-55 százalék között alakul az „A”,„B”,„C” típus függvényében.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok